Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse

Virksomheder kan vælge at omdanne deres personligt drevne virksomhed til et selskab, og oftest er det en fordel at anvende reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Dette medfører, at den skatteforpligtelse, der ville blive udløst ved et skattepligtigt salg, overføres til aktiernes anskaffelsessum og dermed til selskabet.
Skattefri virksomhedsomdannelse kan kun gennemføres under bestemte forudsætninger, og endvidere stilles særlige krav til gennemførelsen af omdannelsen.
Ved en sådan omdannelse er der behov for at kende de skattemæssige, selskabsretlige og regnskabsmæssige regler.

Skattefri contra skattepligtig omdannelse

De selskabsretlige regler er identiske for skattefri og skattepligtige overdragelser.
Hensigten med at lave en skattefri omdannelse af en personlig virksomhed til et selskab er at minimere den likviditetsmæssige belastning som følge af betaling af skat, der ville blive udløst ved at afstå den personlige virksomhed skattepligtigt til et selskab.

I en skattefri virksomhedsomdannelse kan du omdanne din virksomhedsform fra fx en enkeltmandsvirksomhed til et ApS uden at skulle betale skat af omdannelsen. Visse krav skal dog være opfyldt for, at man kan lave en sådan skattefri omdannelse, og det kræver typisk hjælp fra enten en advokat eller en revisor.
Alternativet til en skattefri omdannelse er en almindelig omdannelse, hvor man så at sige “sælger” ens virksomhed til det nye selskab – her beskattes man dog af såvel goodwill som aktiver. Det kan koste mange penge at lave en almindelig omdannelse; derfor vælges en skattefri en, når dette kan lade sig gøre

Har du drevet din virksomheds efter Virksomhedsordningen (VSO) kan du også lave en skattefri virksomhedsomdannelse.
Kontakt os for et uforpligtende møde og vurdering af, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.