Regnskab

Forskellige virksomhedsformer har forskellige regnskabsregler

Ikke alle virksomheder reguleres af selskabslovene og årsregnskabsloven. Uanset hvilke regler, der gælder for din virksomheds finansielle regnskaber, så kan vi hjælpe med udarbejdelsen. Oftest hjælper vi med udarbejdelsen af de lovpligtige regnskaber for aktieselskaber og anpartsselskaber, der aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.
De fleste danske virksomheder aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven. Jo større din virksomhed er, desto strammere og mere vidtgående krav er I underkastet. Kontakt vores regnskabsspecialister for at få assistance med jeres regnskab.

Brug vores erfaring med årsregnskabsloven til din fordel

Vi har stor erfaring med årsregnskabsloven. Brug os som din sparringspartner når regnskabsbestemmelser skal vurderes i forhold til din virksomhed, f.eks.:

 • Virksomhedsovertagelser, værdiansættelse m.m.
 • Indregning af indtægter
 • Finansielle instrumenter, sikringsforhold, oplysninger m.m.

Tjekliste til Årsregnskabsloven

Hvis din virksomhed har eget bogholderi, har vi udarbejdet en regnskabstekniske tjekliste på grundlag af årsregnskabsloven, som sikre alle oplysninger indsamles til Årsrapporten:

 1. Ledelsespåtegning
 2. Revisionspåtegning
 3. Grundlæggende forudsætninger
 4. Ledelsesberetning
 5. Anvendt regnskabspraksis
 6. Resultatopgørelse
 7. Balance
 8. Pengestrømsopgørelse
 9. Noter, herunder egenkapitalopgørelse
 10. Koncernregnskab

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder? Vi har stor erfaring med udformning af årsregnskaber til virksomheder af alle størrelser og vi kan give dig den rette rådgivning.