Køb & Salg af virksomhed

Købt eller solgt?

Efter et opkøb står virksomheden over for at skabe den indtjening, der blev forudsat ved værdiansættelsen. Mange virksomheder oplever i praksis en uoverensstemmelse mellem de positive intentioner ved handlens indgåelse og den efterfølgende integration, da:

 • Opkøb øger ledernes arbejdsbyrde massivt. Planlægning, forhandling, afslutning af handlen og ikke mindst den efterfølgende integration svarer til et eller flere fuldtidsjob
 • Lederne mangler erfaring med håndtering af integrationer
 • Den menneskelige faktor overses med talentflugt og kundetab til følge
 • Tidsrammen er kort. Især de første 100 dage efter handlens gennemførelse er væsentlige for integrationens succes. I denne tid er den opkøbte virksomheds ledere og medarbejdere særligt påvirkelige, hvad angår forståelse for strategisk retning og grundlag for det fremtidige samarbejde.

Sådan sikrer du en vellykket integrationsproces

En vellykket integrationsplan begrænser både usikkerheder, reducerer procesomkostninger samt ikke mindst realiserer de forretningsmæssige mål, der kommer med salg eller opkøb af virksomhed.
Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Fastholdelse af de finansielle og strategiske mål for opkøbet eller salg
 • Tidlig realisering af centrale synergier
 • Fastholdelse af fokus på den daglige forretning under integrationsprocessen
 • En forandrings- og kommunikationsstrategi, der tager højde for strategisk målsætning, forandringsambition, virksomhedens forandringshistorik og kulturelle forskelle
 • Tidlig involvering af nøglemedarbejdere og relevante mellemledere
 • Etablering af effektivt integrationskontor og –organisation
 • Prioritering af centrale integrationsaktiviteter
 • Gennemførelse af integrationsplanlægningen rettidigt – og allerede i akkvisitionsprocessen
 • Involvering af erfarne specialister før handlens afslutning.

Kom godt fra start

Vær sikker på at komme godt fra start og lad ASSET Revision hjælpe med at sikre en vellykket handel. Vi trækker på et team med omfattende erfaring. Derfor får du en engageret samarbejdspartner, der har mange års erfaring. Vi løser i dag opgaver for en række små og mellemstore danske virksomheder.