Kompetenceudvikling

For ASSET Revision er medarbejdernes kompetenceudvikling meget vigtigt, hvad enten du starter som nyuddannet eller som erfaren medarbejder. Vores eneste og væsentligste produkt er vores medarbejdere. Du vil derfor opleve en kultur og et miljø, der udstråler læring, kunnen og lyst til at udvikle sig, både personligt og fagligt.

Fagligt miljø

En vedvarende uddannelsesproces kræver et gensidigt inspirerende fagligt miljø både på jobbet og på kurser og konferencer m.m.. Det faglige miljø er for os ikke kun tekniske problemstillinger, men også holdninger og den måde, vi håndterer vores arbejdsmæssige rolle.

Mentor

Alle medarbejdere har en mentor. Han eller hun fungerer som din personlige og faglige sparringspartner. Mentoren en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte din udvikling. Mentoren hjælper dig med at følge op på de opnåede resultater og sørger for at der bliver opsat nye mål på både kort og lang sigt, samt set på de fremtidige karrieremuligheder.

Uddannelse

Alle medarbejdere tilbydes løbende uddannelse. Alle medarbejdere deltager på kurser til vedligeholdelse eller udbygning af deres faglige kompetencer. Behovet for uddannelse aftales individuelt med medarbejderen på de årlige udviklingssamtaler.