Klientinfo

Interessekonflikter

ASSET Revision påtager sig ikke sager for klienter, hvor der foreligger en aktuel eller nærliggende risiko for interessekonflikt. For at kunne identificere potentielle interessekonflikter har vi faste interne procedurer og branchens mest avancerede kvalitetssikringssystem, hvor der i hver sag bliver foretaget søgninger i klientsystemerne.

Fortrolighed

ASSET Revision er underlagt tavshedspligt i forhold til de sager, vi rådgiver i. Vi lægger stor vægt på at behandle alle oplysninger, som vi modtager af eller om klienten, fortroligt. Alle i ASSET Revision er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har vi sikkerhedsprocedurer for håndtering af fortroligt materiale.

Valg af prismodel

Vi har udviklet en række prismodeller, der skaber gennemsigtighed og forudsigelighed i prisen på vores ydelser.

I den indledende dialog finder vi frem til, hvilken prismodel der passer bedst til opgaven, og ofte vil flere prismodeller blive kombineret. De mest brugte prismodeller hos ASSET Revision inkluderer:

  • Afregning efter timeforbrug: Denne prismodel er den mest brugte og gør det muligt at få en præcis afregning ud fra opgavens omfang og kompleksitet samt de specialistkompetencer, der er blevet brugt til at løse den.
  • Blended rates: Denne prismodel betyder, at timesatsen er fast, uanset hvilke jurister i ASSET Revision der leverer rådgivningen.
  • Fast pris: Vi har mange ydelser, der tilbydes til en fast pris. Ved anvendelse af fast pris som prismodel er det muligt, ud fra nogle specifikke forudsætninger, at sætte en fast pris på rådgivningsopgaven. Dette kræver dog, at opgaven på forhånd kan defineres.

I ASSET Revision er vi altid åbne for at finde den prismodel, der passer netop til dig og din virksomheds behov for rådgivning.

Når der ikke på forhånd er aftalt en prismodel, vil følgende parametre indgå i fastsættelsen af honoraret:

  • Sagens forretningsmæssige kompleksitet
  • Det forventede tidsforbrug
  • Den anvendte specialistviden
  • Omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid

Kontakt os
for en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig på 70 27 27 24, så hjælper vi dig videre.

Prismodeller

I ASSET Revision arbejder vi for at sikre den bedst mulige forretning for vores klienter. Vi rådgiver på højeste niveau og med brug af de dygtigste specialister inden for alle fagområder.