Ansat i ASSET Revision

Hos ASSET vil vi gerne skabe nogle rammer, som giver vores medarbejdere de bedste muligheder for at levere gode resultater – og samtidig belønner dem for det.

Arbejde og fritid

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har en balance mellem fritid og arbejde. Vi tror på, at det er muligt at kombinere et godt arbejds- og familieliv, hvis man har de rigtige rammer til det. Vi vil derfor gerne være med til at sikre det bedst muligt.

Det er samtidig vigtigt for os at opstille rammer, som muliggør, at vores medarbejdere kan lære hinanden at kende på en anden måde end gennem det faglige arbejde. Vi tror på, at dette skaber en arbejdsplads, hvor det er sjovere og rarere at være. Vi er derfor aktive med at arrangerer alt fra motionsløb, fodboldturneringer, fitnesstræning til ture i Teater og Biograf. Derudover arrangere vi forskellige sociale arrangementer såsom sommer- og julefester.

Løn

Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn, som er bestemt af såvel dine kompetencer og erfaring, som din performance. Det vil sige, at hvis du yder en ekstraordinær indsats, så afspejles dette naturligvis også i din løn.

Oveni den konkurrencedygtige løn tilbyder vi en bred vifte af personalegoder, som betyder, at dine fordele ved at være ansat hos os ikke kun kan opgøres i den udbetalte løn.

Vi vil ikke gennemgå alle personalegoder her – meget af det kommer vi mere ind på, såfremt du kommer til samtale hos os – men vi vil fremhæve de vigtigste

Kontante lønelementer og fleksible lønelementer

Din lønpakke kan enten være sammensat af en fast månedsløn + overtid eller en fast månedsløn + bonusordning afhængigt af hvilken afdeling, du skal arbejde i.

Derudover tilbyder vi forskellige fleksible lønelementer, herunder bl.a. medarbejderbredbånd, brobizz, massage, hjemme-PC m.m. Vi arbejder løbende på, at vores lønpakke med tiden skal komme til at indeholde flere af denne slags fleksible lønelementer.

Udover selve lønnen og de fleksible lønelementer har du – afhængig af det niveau du er indplaceret på – mulighed for at få bl.a. følgende medarbejdergoder: kontingenter, telefon, avis, bil og helbredsforsikring etc.

Kompetenceudvikling, job og karriere

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere løbende udvikler sig fagligt, såvel som personligt. Derfor tilbyder vi medarbejderne gode muligheder for at uddanne sig sideløbende med deres arbejde.

Men vi sikrer også, at medarbejderne løbende får feedback på deres arbejde gennem jobvurderinger, ligesom vi systematisk afholder årlige udviklingssamtaler, laver uddannelsesplaner og følger op på dem.